HACCP

Polityka Bezpieczeństwa Żywności

 

Podstawowym celem kierownictwa firmy jest zapewnienie, by oferowane usługi gwarantowały wysoką jakość (w tym bezpieczeństwo zdrowotne) oraz dostosowane były do wymagań przepisów prawnych i potrzeb konsumentów.

Układanie jadłospisów odbywa się pod nadzorem specjalisty – dietetyka z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia. Osiągnięcie tego celu w firmie realizuje się poprzez wdrożenie i utrzymanie systemu opartego o zasady HACCP.

Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP są świadomi zagrożeń, jakie istnieją w całym cyklu przygotowania potraw i ich dystrybucji oraz odpowiadają za bezpieczeństwo przygotowanych potraw. W celu zachowania właściwej higieny zakładu wdrożono Kodeks GHP/GMP.

Deklarujemy, że wprowadzony w naszym Zakładzie system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, bazuje na siedmiu zasadach HACCP zgodnie z Codex Alimentarius Commission.

IMG_1826

Wyżej wspomniana polityka bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest rozumiana i rozpowszechniona na wszystkich szczeblach organizacyjnych Zakładu dzięki stosowanym procedurom i instrukcjom. Jest również wyjaśniana na szkoleniach ogólnych prowadzonych dla wszystkich aktualnie zatrudnionych i nowych pracowników.

Bezpieczeństwo żywności zapewnia wprowadzony i utrzymywany w pionie żywienia system HACCP oraz określona przez Zarząd Polityka Bezpieczeństwa Żywności. Polityka jest rozumiana i rozpowszechniona dzięki stosowanym procedurom i instrukcjom, poprzez szkolenia pracowników pionu żywienia oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w czasie wykonywanej przez nich pracy.