ISO 14001

W trosce o środowisko wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005.

Jednostka certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o.

POLITYKA ŚRODOWISKA

 

Celem strategicznym Poradni geriatrycznej jest systematyczny rozwój Poradni poprzez wzrost jakości i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród zakładów opieki zdrowotnej to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi, jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.

Podstawowymi zadaniami naszej działalności jest:

 • Świadczenie usług medycznych w możliwie najkrótszych terminach przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług.
 • Zapewnienie naszym pacjentom jak najszerszego zakresu usług medycznych, kompleksową jakość świadczonych usług opartą na umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej przez zatrudniony personel medyczny
  z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego.
 • Dążenie, aby nasza Poradnia zapewniała profesjonalizm, rzetelną i fachową obsługę na każdym etapie naszej działalności diagnostycznej i profilaktycznej oraz przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego.

Zadania te realizujemy przez:

 • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem, zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, komfortowych warunków leczenia oraz profesjonalnej opieki medycznej.
 • Indywidualne i rzetelne podejście do pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel medyczny
  w celu zwiększenia jakości wykonywanych usług medycznych, oraz oddziaływania na środowisko.
 • Zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001:2005.

Gwarancją osiągnięcia założonych zadań jest zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa oraz pracowników w dążeniu do realizacji usług medycznych na najwyższym poziomie. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki oraz dba o zachowanie właściwego poziomu wiedzy i świadomości pracowników. Ponadto zapewnia, że polityka środowiska jest znana pracownikom i skutecznie wdrażana.

certyfikat_14001