DOKUMENTY DO POBRANIA

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (w ramach umowy z NFZ)

Wniosek, skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (pobyt w ramach NFZ lub pobyt komercyjny)

Lista dokumentów dodatkowych, niezbędnych przy przyjęciu do ZOL w ramach kontraktu NFZ

Lista dokumentów dodatkowych, niezbędnych przy przyjęciu do ZOL w ramach pobytu komercyjnego

Read More