ISO 27001:2013

W trosce o bezpieczeństwo wdrożyliśmy System Zarządzania bezpieczeństwem Informacji w Organizacji  ISO/IEC 27001:2013.

Główne korzyści to:
Spełnienie wymagań ustawowych:
Ustawa o ochronie danych osobowych.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednostka certyfikująca LL-CISO 27001 2013.