O FEL-MED

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL – MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Szpitalnej 6
działa na podstawie wpisu do:

 • Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000254558 oraz
 • wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000005093
 • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159),
 • Regulaminu zakładu,
 • innych przepisów, dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

Głównym celem działania Zakładu jest pomoc człowiekowi dotkniętemu chorobą w uzyskaniu jak największego zakresu sprawności fizycznej i umysłowej.

Świadczymy usługi medyczne: pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, a w celu zapewnienia kompleksowej obsługi pacjenta- usługi przygotowania posiłków dla pacjentów.

Usługi medyczne świadczone są w następujących placówkach:

 • Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 – dysponuje 135 miejscami całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 26/30A – dysponuje 70 miejscami całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8 – dysponuje 20 miejscami całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN filia I, al. Piłsudskiego 67 – świadczy ambulatoryjną lekarską opiekę rehabilitacyjną, ambulatoryjną rehabilitację i fizjoterapię, domową fizjoterapię,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN filia II, ul. Tatrzańska 63a – świadczy ambulatoryjną lekarską opiekę rehabilitacyjną, ambulatoryjną rehabilitację i fizjoterapię, domową fizjoterapię,
 • Poradnia Geriatryczna w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 – świadczy ambulatoryjną lekarską opiekę geriatryczną,
 • pielęgniarską opiekę długoterminową – świadczoną w domu pacjenta.