HISTORIA

Prowadzimy działalność medyczną od 2002 roku na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dawniej Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej).

 

Od 2006 roku jesteśmy spółką pod nazwą:

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED” Sp. z o.o.

 

Zaczynaliśmy jako przedsiębiorstwo rodzinne bazując na doświadczeniach życiowych.

Niezmiennie od lat niesiemy pomoc ludziom dotkniętym chorobą w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności fizycznej i umysłowej.