MISJA

Każdy jest dla nas najważniejszy, więc do każdego podchodzimy indywidualnie.

Od początku naszej działalności przyświeca nam jeden cel:

niesienie pomocy człowiekowi dotkniętemu chorobą w uzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności fizycznej i umysłowej.

 

Naszym nadrzędnym działaniem jest przywrócenie, niezbędnej dla każdego człowieka, pożądanej jakości poziomu życia, przestrzeganie i utrwalanie wiary w podstawowe wartości, takie jak godność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, oraz spokój, pewność i komfort samodzielnym funkcjonowaniu.

 

Staramy się zapewnić naszym pacjentom pełne poczucie bezpieczeństwa.

Empatia i wyrozumiałość naszego personelu, pozwalają na wsłuchanie się i zrozumienie indywidualnych potrzeb człowieka oraz poświęcenie mu niezbędnego czasu i uwagi.

felmed_dom_opieki