NASZ ZAKŁAD

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL – MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Szpitalnej 6 działa na podstawie wpisu do:

 

 • Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000254558,
 • wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000005093.

 

Świadczymy usługi medyczne: lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacji leczniczej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w następujących lokalizacjach:

 

 1. W placówce przy ul. Szpitalnej 6, w Łodzi działa:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 • Poradnia Geriatryczna,
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa;

 

 1. W placówce przy ul. Lutomierskiej 26-30A, w Konstantynowie Łódzkim działa:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa;

 

 1. W placówce przy ul. Uniejowskiej 8, w Łodzi działa:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy;

 

 1. W placówce przy al. Tatrzańskiej 63A, w Łodzi działa:
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Pracownia Fizjoterapii;

 

 1. W placówce przy al. Piłsudskiego 67, w Łodzi działa:
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Pracownia Fizjoterapii.