Dom opieki, seniora – Łódź, Uniejowska 8

CENTRUM SENIORA – dom opieki całodobowej i dziennej – tel. 507 777 302   lub    42 616-87-84

 

Dom opieki w Łodzi – Centrum Seniora to nowy, całodobowy ośrodek opiekuńczo-leczniczy dedykowany dla starszych osób, zlokalizowany blisko centrum ale w spokojnym, otoczonym zielenią miejscu, całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach ośrodka funkcjonuje dom opieki przeznaczony dla pobytu 30 osób oraz system dziennej opieki dla 10 osób. Osoby zamieszkują w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i systemem przywoławczym. Dom opieki wyposażony jest w pełni sterowane elektrycznie łóżka oraz przedmioty domowe dostosowane do potrzeb osób starszych. Dom opieki wyposażony jest w pełni sterowane elektrycznie łóżka oraz przedmioty domowe dostosowane do potrzeb. Kadra medyczna posiada doświadczenie w zakresie opieki nad seniorami z demencją i chorobą Alzheimera.

FEL-MED – Opieka nad starszymi osobami

Zapewniamy:

  • opiekę lekarską (specjalizacja: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, geriatria)
  • opiekę personelu pielęgniarskiego, przeszkolonego w zakresie opieki długoterminowej (kursy kwalifikacyjne)
  • rehabilitację leczniczą (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia w wannach wirowych, laseroterapia, masaże),
  • uczestnictwo w terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości oraz potrzeb Pacjenta,
  • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta,
  • środki higieniczne.

Jakość i rzetelność świadczonej przez nas opieki potwierdzają zdobyte certyfikaty.
W Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „FEL-MED”, znajdującym się w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8 świadczenia zdrowotne są udzielane na zasadach pobytu komercyjnego.

Nasza oferta obejmuje trzy różne pakiety: pobyt stały, pobyt dzienny oraz pobyt czasowy.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA do DOMU SENIORA S.Z.O.Z. „FEL-MED” Sp. z o.o.

Pacjent zostaje objęty całodobową opieką na podstawie umowy
o pobyt komercyjny zgodnie z umówionym terminem i wybranym pakietem.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
• dowód osobisty Pacjenta oraz Jego Opiekuna
• legitymacja ubezpieczeniowa Pacjenta
• dokumentacja medyczna (karty wypisu ze szpitala, wyniki konsultacji medycznych i badań diagnostycznych)
• wykaz przyjmowanych aktualnie leków

Pierwszej wpłaty za pobyt pacjenta należy dokonać najpóźniej
w przeddzień rozpoczęcia pobytu, przelewem na konto:
PKO BP S.A. III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1302 0130 5796

Telefon kontaktowy: 507 777 302   lub   42 616-87-84
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Dokumenty do pobrania:

Umowa

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

[/vc_accordion_tab]
Galeria
Mapa dojazdu

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED”
Łodź, ul. Uniejowska 8
link