PODD MEDIPLAN FILIA III Konstantynów Ł. Lutomierska 26/30A

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIPLAN Filia III
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. LUTOMIERSKA 26-30A

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Należy pamiętać, że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.Świadczenia Pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej są udzielane pacjentom na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Dokumenty do pobrania:

 

Skierowania na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową domową należy składać:

  • osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w Recepcji Zakładu przy ul. Szpitalnej 6 w Łodzi,
  • telefonicznie pod nr tel. 42 674 20 82 w. 20. W przypadku rejestracji przez telefon, w ciągu dwóch tygodni od zarejestrowania należy dostarczyć do Poradni oryginał skierowania pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

Jeśli świadczenie nie może być zrealizowane w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest w kolejkę oczekujących.

Recepcja czynna:

poniedziałek – piątek            08:00 – 19:00

sobota, niedziela                    12:00 – 19:00

 

Mapa dojazdu

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIPLAN
Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 26-30A

[/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]