FEL-MED – Dom spokojnej starości

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL – MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Głównym celem działania SZOZ FEL-MED jest pomoc człowiekowi dotkniętemu chorobą w uzyskaniu jak największego zakresu sprawności fizycznej i umysłowej.

Świadczymy usługi medyczne: pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, a w celu zapewnienia kompleksowej obsługi pacjenta- usługi przygotowania posiłków dla pacjentów.

Staramy się zapewnić naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Empatia, wyrozumiałość, wsłuchanie się i zrozumienie indywidualnych potrzeb człowieka, poświęcenie mu czasu i uwagi – to zadania dla nas.